αναμαλλιάζομαι


αναμαλλιάζομαι
αναμαλλιάζομαι, αναμαλλιάστηκα, αναμαλλιασμένος βλ. πίν. 36

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.